Скейт парк

English

Идеен проект за скейт парк. Проектната разработка цели да създаде пространство за съсредоточаване на подрастващото население,
като същевременно интегрира модерна паркова среда и любимо място за обитаване сред младите